Arduino Eğitim Kiti – Tüm Yıl İçin Arduino Müfredatı: Ders 37 İleri Düzey Uygulamalar / Yılan Oyunu için isterseniz sunu şeklinde alt taraftaki kutucuğu büyüterek takip edebilir, isterseniz de tüm sunu sayfalarının makale haline dönüştürülmüş versiyonu takip edebilirsiniz. İçerikler büyük oranda aynıdır. Sınıf ortamında kolaylık olması açısından sunu şeklinde de sunulmuştur.

Ders İçeriği:

İleri Düzey Uygulamalar

Ders Kazanımları:

  • Yılan Oyunu programını yardım almadan başarılı bir şekilde tasarlar.

Oluşabilecek Hatalar:

Aşağıdaki programları çalıştırırken birtakım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların kodların yazımında meydana gelen hatalar dışında başka sebeplerle ortaya çıkması muhtemeldir. Bu hatalardan sık karşılaşılanlara aşağıda değinilmiştir.

Kart Seçilmesinden Kaynaklı Hata:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru kartın seçilmesi gerekmektedir. Kart seçilmediğinde “Karta yüklenirken bir sorun oluştu.” benzeri bir hata alabilirsiniz.

USB Portun Seçilmesiyle İlgili Hatalar:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru portun seçilmesi gerekmektedir. Bu port Arduino Uno’nun bilgisayara bağlandığı usb porttur. Farklı şekilde bilgisayarınızda usb driver yüklenmemiş olabilir. Bu gibi hatalarda “Port bulunamadı.” gibi hatalar almanız muhtemeldir.


Uygulama 1: Yılan Oyunu

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

  1. Arduino üzerindeki 5V pini breadboard üzerinde “+” hatta, GND pini ise breadboard üzerinde “-” hatta bağlanır.
  2. 8×8 Dot Matrix’ in VCC pini “+” hatta, GND pini “-” hatta, CLK pini 11 nolu pine, CS pini 10 nolu, DIN pini 12 nolu pine bağlanır.
  3. Joystick modülün VCC pini “+” hatta, GND pini “-” hatta, MS pini Arduino Uno üzerinde RESET pinine, VRX pini A0, VRY pini A1’e bağlanır.

Kodlar:

Uygulamanın “.ino” dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

/*
* From Led-Matrix
* CLK -> Pin 11
* CS -> Pin 10
* DIN -> Pin 12
* GND -> GND
* VCC -> 5V
*
* From Joystick:
* S-Y -> A1
* S-X -> A0
* S-K -> Reset
* GND for button -> A5
* GND(X/Y) -> GND
* VCC(X/Y -> 3V
*/
#include "LedControlMS.h"
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#define NBR_MTX 2
LedControl lc=LedControl(12,11,10, NBR_MTX); //eğer ihtiyaç duyarsanız pinleri değiştirebilirsiniz.
//0dan 9a kadar olan numaraların sayı sistemlerinde ki karşılıkları
int n[11][8][8] = {{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,1,1,1,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0,0,0},
{1,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,1,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
}};
const int LRin = A0; //sol/sağ
const int UDin = A1; //yukarı/aşağı
bool blinkCandy = true; //her döngüde yanıp sönen şekerler.
int moveDir = 0; //0 = sağ, 1 = yukarı, 2 = sol, 3 = aşağı.
int currMoveDir = 0;//Used to keep track of actual current dir, not just last set during a cycle
int length = 1; //başlama uzunluğu
int last[64][2]; //bir yılan için 64 ledden kullanılacak 2 led
int x = 2; //başlangıç pos
int y = 2; //bağlangıç pos
int lastId = 0;
bool collision = false; //çarpmış durumu olunca
bool incLength = false;
int candyPos[2]; //şekerin pozisyonunu tutar
bool candyOnScreen = false;
int speed = 250;
void setup() {
Serial.begin (9600);
for(int i = 0; i < 64; i++){ //ekran dışındaki tüm konumları ayarla.
last[i][0] = –1;
last[i][1] = –1;
}
//Set up display
for (int i=0; i< NBR_MTX; i++){
lc.shutdown(i,false);
/* parlaklığın orta değerlerde ayarlanması */
lc.setIntensity(i,10);
/* ekranın temizlenmesi */
lc.clearDisplay(i);
}
}
//kronometre. her döngüde kullanıcı girişini kontrol et, her 150. döngüde görüntü oluştur
int timer = 0;
int looper=0;
void loop() {
looper++;
looper = looper % speed;
CheckMove();
if(looper==0) DoMove();
if(looper==0) checkCollision();
if(collision) {
GameOver();
}
candyCollision(); //Şeker yendiyse kontrol et
while(!candyOnScreen) createCandy(); //Yeni şeker pazisyonunu random getir. Geçerli bir konum ayarlanana kadar devam et
if(looper % 100 == 0) candyBlink();
delay(1);
}
/**
*
* Oyun bitti. Sonsuz döngüde sıfırlanana kadar skoru yanıp söner.
*
*/
void GameOver(void){
while(1){
lc.clearDisplay(0);
delay(100);
PS(length-1);
delay(500);
}
}
/**
* Skoru ekrana yaz.
*/
void PS(int a){
int nr1;
int nr2;
if(a > 10){
nr1 = a / 10;
nr2 = a – (nr1 * 10);
}
else if(a==10){
nr1 = 1;
nr2 = 0;
}
else{
digit(a, 2);
return;
}
digit(nr1, 0);
digit(nr2, 4);
}
/*
* Ekrana rakam bas.
*/
void digit(int nr1, int offset){
for(int x1 = 0; x1 < 8; x1++){
for(int y1 = 0; y1 < 8; y1++){
if(n[nr1][x1][y1] == 1) lc.setLed(0,y1+offset,7-x1,true);
}
}
}
/*Blink the candy*/
void candyBlink(void){
if(blinkCandy) lc.setLed(0,candyPos[0],candyPos[1],true);
else lc.setLed(0,candyPos[0],candyPos[1],false);
blinkCandy = !blinkCandy;
}
/*
* Ledi yak, pozisyonda (x,y)
*/
void Led(int x, int y){
if(!incLength){
//Kuyrukta son ışını takip et, diziyi yeniden düzenleyelim böylece yeni kuyruk dizin 0'da.
lc.setLed(0,last[0][0], last[0][1],false);
for(int i = 0; i < length; i++){
last[i][0] = last[i+1][0];
last[i][1] = last[i+1][1];
}
}
else{
length++;
incLength = false;
}
last[length][0] = x;
last[length][1] = y;
lc.setLed(0,last[length][0],last[length][1],true); // Başın bir sonraki pozisyonu için yanar.
}
/*Joystick'ten girişi oku*/
void CheckMove(void){
int LR = analogRead(LRin);
int UD = analogRead(UDin);
if(LR > 600 && currMoveDir != 0) moveDir = 2; //sağa git, yılan sol hareket etmiyorsa
if(LR < 100 && currMoveDir != 2) moveDir = 0; //sola git, eğer yılan sağa hareket etmiyorda
if(UD > 600 && currMoveDir != 1) moveDir = 3; //yukarı git, eğer yılan aşağı gitmiyorsa
if(UD < 100 && currMoveDir != 3) moveDir = 1; //aşağı git, eğer yılan yukarı gitmiyorsa
}
/*
* yılanın temel aldığı currentMoveDir
*/
void DoMove(void){
currMoveDir = moveDir;
if(moveDir == 0) MoveRight();
if(moveDir == 1) MoveUp();
if(moveDir == 2) MoveLeft();
if(moveDir == 3) MoveDown();
Led(x,y);
}
/*Artış uzunluğu*/
void IncrementLength(void){
incLength = true;
}
void MoveLeft(void){
x++;
}
void MoveRight(void){
x–;
}
void MoveDown(void){
y–;
}
void MoveUp(void){
y++;
}
/*şeker yarat*/
void createCandy(void){
int xR = rand() % 8;
int yR = rand() % 8;
for(int i = 0; i <= length; i++){
if(xR == last[i][0] && yR == last[i][1]){
candyOnScreen = false;
return;
}
}
candyPos[0] = xR;
candyPos[1] = yR;
candyOnScreen = true;
lc.setLed(0,xR,yR,true);
}
/*Şekerle çarpışmayı kontrol et*/
void candyCollision(){
if(last[length][0] == candyPos[0] && last[length][1] == candyPos[1]){
candyOnScreen = false;
IncrementLength();
}
}
/*Yılan ve duvarla çarpışmayı kontrol eder. */
void checkCollision(){
int xP = last[length][0];
int yP = last[length][1];
if(xP == –1 || xP == 8 || yP == –1 || yP == 8){
collision = true;
return;
}
else{
for(int i = 0; i < length; i++){
if(last[i][0] == xP && last[i][1] == yP){
collision = true;
return;
}
}
}
}

  • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
  • Bu uygulamada Dot Matrix üzerinde oyun başlayacaktır.
  • Hareket eden yılanı Joystick modül ile kontrol edebilirsiniz.
  • Yılan duvarlara çarptığında oyun bitecek ve skor ekranda belirecektir.

4 YORUMLAR

  1. kütüphane dosyalarını yüklemek istediğimde Program Dosyaları (x86) altında Arduino klasörünü bulamıyorum. Program Files altında arduino ide klasörü var onun içinde de libraries klasörü yok. ledcontrol nedeniyle hata alıyorum. yardımcı olabilir misiniz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz