Arduino Eğitim Kiti – Tüm Yıl İçin Arduino Müfredatı: Ders 13 Arduino Pasif Malzemeler ve uygulamar 2 için isterseniz sunu şeklinde alt taraftaki kutucuğu büyüterek takip edebilir, isterseniz de tüm sunu sayfalarının makale haline dönüştürülmüş versiyonu takip edebilirsiniz. İçerikler büyük oranda aynıdır. Sınıf ortamında kolaylık olması açısından sunu şeklinde de sunulmuştur.

Ders İçeriği:

Arduino Pasif Malzemeler ve Uygulamalar 2

Ders Kazanımları:

Arduino Pasif Malzemeler’ in devamını öğrenmek.

 • Buzzer’ın kullanılabileceği projelere örnek verir.
 • Buzzer uygulamasını yardım almadan başarılı bir şekilde yapar.
 • Tact butonun çalışma prensibini açıklar.
 • Tact buton uygulamasını yardım almadan başarılı bir şekilde yapar.
 • LDR uygulamasını yardım almadan başarılı bir şekilde yapar.

Pil (9V):

 • Arduino normalde USB bağlantısından beslenir.
 • Fakat bazı projelerde ek güce ihtiyaç duyulur.
 • Bu güç Arduino Eğitim Kiti içerisinde 9V bir pilden sağlanabilir.
 • Pili kit içerisindeki pil yuvasına yerleştirdikten sonra Arduino güç girişinden bağlantısını kolaylıkla yapabiliriz.
 • Bu şekilde ek bir güç bulunması bazı projeler için kaçınılmazdır.
 • Örneğin fan modülü bir motor ile çalıştığı için Arduino’dan aldığı 5V enerji motorun çalışmasına yeterli gelse bile eş zamanlı olarak başka bir bileşen çalıştırmak istediğimizde güç sorunuyla karşılaşabilir.
 • Bu da projelerin kararlı çalışmamasına sebep olur.
 • Bu sebeple pilin yerleştirildiği pil yuvası ile Arduino arasında bağlantı yapıldığı takdirde Arduino ek bir kaynaktan beslenmeye başlamış olur.
 • Bu pilden alınan enerji bir bileşende direkt kullanılmak istendiğinde Arduino üzerindeki Vin pini kullanılabilir.
 • Vin pini pilden gelen 9V enerjiyi direkt bileşene ileten pindir.

Flame Sensör:

 • Bu tip sensörler kısa mesafe içinde alev ‘yangın’ algılaması için kullanılır.
 • Ofis ve ev içinde yangın alarmlarında kullanılmaktadır.

Tact Buton:

 • Bu bileşen buton ile LED yakma veya basit oyun uygulamalarında kullanılabilir.
 • Bu butonda toplam dört adet bacak bulunmaktadır.

 • Butona basıldığı zaman A1 ve A2 bacakları kısa devre olur. Başka bir deyişle A1-A2 arasında bir iletim hattı kurulur.
 • Elimizi çektiğimiz zaman ise A1-A2 arası açık devre haline gelir, yani, iletim kesilir.
 • Benzer şekilde, B1-B2 hattı, butona basıldığında kısa devre, basılmadığında ise açık devre haline gelir.
 • A1 ile B1 bacakları butonun içinde birbirine bağlıdır.
 • A2 ile B2’de içeriden kısa devre olan bacaklardır.

LDR Işık Sensörü:

 • LDR (light dependent resistor) üzerine düşen ışık şiddeti ile LDR’ nin direnç değeri ters orantılıdır.
 • Yani ışık şiddetinin artması direnç değerinin düşmesine, ışık şiddetinin azalması ise direnç değerinin artmasına sebep olur.

Buzzer:

 • Buzzer verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır.
 • Maliyetleri az, üretimi basit ve çok hafif yapıda olmalarından dolayı kullanım alanı çok geniştir.
 • — hırsız alarmları, araçlarda uyarı veren çoğu sistem, bazı zil sesleri — kısaca uyarı almak, korunmak, ayrım yapmak amaçlı her yerde kullanabiliriz.
 • Teknik olarak incelendiğinde iki bacağı bulunmaktadır.
 • Bir bacağı kısa diğeri ise uzundur.
 • Uzun bacak anot (+) bacak, kısa bacak ise katot (-) bacaktır.
 • Uzun bacak projeden projeye değişmekle beraber genelde Arduino Uno’nun dijital pinlerinden herhangi birine, kısa bacak ise Arduino Uno’nun GND girişine bağlanmaktadır.

Oluşabilecek Hatalar:

Aşağıdaki programları çalıştırırken bir takım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların kodların yazımında meydana gelen hatalar dışında başka sebeplerle ortaya çıkması muhtemeldir. Bu hatalardan sık karşılaşılanlara aşağıda değinilmiştir.

Kart Seçilmesinden Kaynaklı Hata:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru kartın seçilmesi gerekmektedir. Kart seçilmediğinde “Karta yüklenirken bir sorun oluştu” benzeri bir hata alabilirsiniz.

USB Portun Seçilmesiyle İlgili Hatalar:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru portun seçilmesi gerekmektedir. Bu port Arduino Uno’nun bilgisayara bağlandığı usb porttur. Farklı şekilde bilgisayarınızda usb driver yüklenmemiş olabilir. Bu gibi hatalarda “port bulunamadı” gibi hatalar almanız muhtemeldir.


Örnek Uygulama 1: Buzzer Uygulaması

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

Hazırlama:

 • Buzzer breadboard üzerine herhangi bir yere yatay şekilde yerleştirilir.
 • Buzzerın kısa bacağını Arduino’nun gnd bacağına jumper kablo yardımıyla  bağlanır.
 • Buzzerın uzun bacağını Arduino’nun 3 nolu dijital pinine bağlanır.
 • Arduinonun usb girişinden bilgisayara kolayca bağlayabilirsiniz.
 • Arduino’nun üzerinde bulunan diğer güç girişi ile Arduino’yu ek bir kaynaktan besleyebilirsiniz. Fakat bu projede buna ihtiyaç duymayacağız.

Kodlar:

Uygulamanın “.ino” dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

int buzzerPin = 3; // Buzzerın 3 nolu pine tanımlanması
void setup()
{
digitalWrite(buzzerPin,OUTPUT);// Buzzera çıkış sinyali gönderilmesi
}
void loop()
{
tone(buzzerPin,HIGH);// Buzzera 5V sinyal gönderilmesi
delay(2000);//2 saniye bekletilmesi
noTone(buzzerPin);//Buzzera gönderilen sinyalin 0V'a indirilmesi
delay(2000);
}

 • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
 • Bu uygulamada buzzer 2 saniye ses verip 2 saniye duracaktır.

Örnek Uygulama 2: Tact Buton ile LED Yakma

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

Hazırlama:

 1. Ledi breadboard üzerinde yatay şekilde yerleştirin. LEDin uzun (“+”) bacağına 1 adet 220R direnç bağlayın.
 2. Direncin boşta kalan bacağını Arduino Uno üzerinde 2 numaralı pine bağlayın.
 3. LEDin kısa (“-”) bacağını breadboard üzerinde “-” hatta bağlayın.
 4. Butonu şekildeki gibi breadboard üzerine yerleştirin.
 5. Butonun bir bacağına direnci bağlayın.
 6. Direncin boşta kalan bacağını breadboard üzerinde “-” hatta bağlayın.
 7. Direncin diğer bacağını Arduino Uno üzerinde 3 numaralı pine bağlayın.
 8. Butonun direnç bağlı olmayan bacağını ise breadboard üzerinde “+” hatta bağlayın.
 9. Önemli bir nokta, Arduino üzerinde 5V hattını breadboard üzerinde “+” hatta, GND hattını ise breadboard üzerinden “-” hatta bağlayın.
 10. Arduino’nun usb girişinden bilgisayara kolayca bağlayabilirsiniz.
 11. Arduino’nun üzerinde bulunan diğer güç girişi ile Arduino’yu ek bir kaynaktan besleyebilirsiniz. Fakat bu projede buna ihtiyaç duymayacağız.

Kodlar:

Uygulamanın “.ino” dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

int buton= 3; //butonun bağlandığı pin
int ledPin = 2 ;//ledin bağlandığı pin
int butondurum = 0;//Butondurum ve leddurum değişkenlerini tanımlayıp
int leddurum=0; //içerisine 0 değerini tanımladık. Bunu sebebi ileride butonun basılı olup olmadığı
//değerinin bu değişken içerisinde tutacağız.
//Ledin yanıp yanmadığı değerini içerisinde tutacağız.
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);//Ledin Arduinodan çıkış sinyali alması
pinMode(buton, INPUT);//Buton Arduinodan çıkış sinyali alması
}
void loop()
{
butondurum = digitalRead(buton); //butondan okunan değer butondurum değişkenine atandı
leddurum=digitalRead(ledPin);//ledden okunan değer leddurum değişkenine atandı
if(butondurum == HIGH)//eğer butona basılmış ise(sinyal 5V'a çıkmışsa)
{
if(leddurum==LOW) //led 0v ise
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); //lede 5V ver
}
else if (leddurum==HIGH)//Led 5V ise
{
digitalWrite(ledPin, LOW);//Ledi 0v'a düşür
}
while(digitalRead(buton)); //butondan değer okuyana kadar bekle.
}
}

 • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
 • Bu uygulamada butona basıldığında Ledin yandığını tekrar basıldığında ise söndüğünü göreceksiniz.

Örnek Uygulama 3: Ldr ile LED Yakma

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

Hazırlama:

 1. Ledi breadboard üzerine yatay şekilde yerleştirin. LEDin uzun bacağını Arduino’ nun 10 numaralı pinine , kısa bacağını ise breadboard üzerinde – hatta bağlayın.
 2. LDR ışık sensörünü breadboard üzerine yatay şekilde yerleştirin.
 3. LDR sensöre direnci şekildeki gibi bağlayın.
 4. LDR’nin direnç bağlı olan bacağını şekildeki gibi Arduino’nun A0 pinine , direncin boşta kalan bacağını ise breadboard üzerinde “-” hatta bağlayın.
 5. LDR sensörün boşta kalan bacağını ise breadboardun “+” hattına bağlayın.
 6. Arduino üzerinde ki 5V pinini breadboardun “+” hattına , Arduino üzerinde ki GND pinini ise breadboard üzerinde “-” hatta bağlayın.
 7. Arduino’nun usb girişinden bilgisayara kolayca bağlayabilirsiniz.
 8. Arduino’nun üzerinde bulunan diğer güç girişi ile Arduino’yu ek bir kaynaktan besleyebilirsiniz. Fakat bu projede buna ihtiyaç duymayacağız.

Kodlar:

Uygulamanın “.ino” dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

int led=10;
int sensor=A0;
void setup()
{
pinMode(led,OUTPUT);
}
void loop() {
int deger=analogRead(sensor);
if(deger<500)
{
digitalWrite(led,LOW);
}
else
{
digitalWrite(led,HIGH);
}
}

 • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
 • Bu uygulama da ışık seviyesi 500’ ün altında ise LED sönecek, değer 500’ ün üzerinde ise LED yanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz