Arduino Eğitim Kiti – Tüm Yıl İçin Arduino Müfredatı: Ders 17 Arduino ile fan modülü ve ses sensörü için isterseniz sunu şeklinde alt taraftaki kutucuğu büyüterek takip edebilir, isterseniz de tüm sunu sayfalarının makale haline dönüştürülmüş versiyonu takip edebilirsiniz. İçerikler büyük oranda aynıdır. Sınıf ortamında kolaylık olması açısından sunu şeklinde de sunulmuştur.

Ders İçeriği:

Arduino ile Fan Modülü Ve Ses Sensörü

Ders Kazanımları:

 • Potansiyometrenin çalışma mantığını açıklar.
 • Fan modülünü oluşturan bileşenleri ve nerede kullanıldığını açıklar.
 • Potansiyometre ile fan modülü kontrol uygulamasını yardım almadan başarılı bir şekilde yapar.
 • Ses Sensörü uygulamasını yardım almadan başarılı bir şekilde yapar.

Potansiyometre:

 • Tüm elektronik ile uğraşanların bildiği üzere potansiyometre bir direnç (reosta) türüdür.
 • Fakat diğer direnç türlerinden ayrılan en büyük özelliği ise direnç değeri değiştirilebilir olmasıdır.
 • Potansiyometreler genel olarak üç bacaklı olmaktadırlar.
 • Bu bacakların ikisi iç yapısında sabit fakat üçüncü bacak (orta bacak) ise iç yapısında hareketli bir yapıya sabittir.
 • İşte bu hareketli yapı sayesinde sabit diğer iki bacaktan sürekli değişen bir voltaj çıkışı alabilmek mümkün hale gelmektedir.
 • Potansiyometre herhangi bir uygulamada kullanılacağı zaman aşağıdaki şekilde bağlanabilir. Bağlantısı standarttır. Bu şemada A1’e bağlanan orta bacak bazı uygulamalarda A0’a bağlanabilir.

L9110 Fan Modülü:

 • Üzerinde L9110 Motor sürücü bulunduran bu set bağlantıları yapılmış bir motor ve motora monte edilebilen 75 mm pervaneden oluşur.
 • Özellikle yangın söndürme robotlarında çok sık kullanılır. Kolay kullanımı ile pervaneyi döndürüp, oluşan rüzgar ile ateşi söndürebilirsiniz.
 • Elbette burada kastedilen demo robotları ve küçük mum ışıklarıdır.

Ses Sensörü:

 • Ses ile mikrokontrolcü kartınıza bir komut yaptırmak için kullanılabilen bir sensördür.
 • Ses geldiği zaman gösterge ışığı yanar çıkış mantıksal 0 değerini alır.
 • El çırpma hareketiyle lamba açma kapama gibi projelerde kullanabilirsiniz.

Oluşabilecek Hatalar:

Aşağıdaki programları çalıştırırken bir takım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların kodların yazımında meydana gelen hatalar dışında başka sebeplerle ortaya çıkması muhtemeldir. Bu hatalardan sık karşılaşılanlara aşağıda değinilmiştir.

Kart Seçilmesinden Kaynaklı Hata:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru kartın seçilmesi gerekmektedir. Kart seçilmediğinde “Karta yüklenirken bir sorun oluştu.” benzeri bir hata alabilirsiniz.

USB Portun Seçilmesiyle İlgili Hatalar:

Arduino kurulumu gerçekleştirildikten sonra araçlar menüsünden doğru portun seçilmesi gerekmektedir. Bu port Arduino Uno’nun bilgisayara bağlandığı usb porttur. Farklı şekilde bilgisayarınızda usb driver yüklenmemiş olabilir.  Bu gibi hatalarda “port bulunamadı” gibi hatalar almanız muhtemeldir.


Uygulama 1: Potansiyometre İle Fan Kontrolü

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

 1. Arduino Uno’ nun 5V pinini breadboard üzerinde “+” hatta, GND pinini ise “-” hatta bağlayın.
 2. Potansiyometreyi breadboard üzerine yerleştirin.
 3. Potansiyometrenin sağ veya soldaki bacağından birini (breadboard üzerinde) “+” hatta , diğerini (breadboard üzerinde) “-” hatta bağlayın.
 4. Potansiyometrenin ortadaki pinini Arduino Uno üzerinde A0 pinine bağlayın.
 5. L9110 Fan modülünün VCC pinini (breadboard üzerinde)  “+” hatta, GND pinini (breadboard üzerinde) “-” hatta, INA pinini Arduino Uno üzerinde 5 numaralı pine, INB pinini 6 numaralı pine bağlayın.

Kodlar:

Uygulamanın .ino dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

int pot = 0; // "pot" adında bir değişken oluşturuyoruz ve bunu 0 yapıyoruz.
int ina = 5;
int inb = 6;
int potansiyetmetre = A0; //"potansiyetmetre" adında bir değişken oluşturduk
//ve bunu A0 a eşitledik.
void setup() {
pinMode(ina,OUTPUT);
pinMode(inb,OUTPUT);
pinMode(potansiyetmetre,INPUT_PULLUP);// A0 pinini yani Potansiyometrenin bağlı
//olduğu pini giriş olarak ayarladık çünkü potansiyometdeki
//değeri okuyup değeri lede aktaracağız.
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
pot = analogRead(potansiyetmetre);
pot = map(pot,0,1023,0,255); // 0-255 arası değer alabildiğini söylemiştik.
//Potansiyometre ise 0-1023 arasında değerler alır.
//Bu yüzden 0-1023 olan aralığı 0-255 yaptık ve bunu "pot" değişkenimize eşitledik.
if(pot<101)
{
analogWrite(ina,pot); //şart sağlandığında potansiyometredeki değere göre fanı çalıştır.
}
else
{
analogWrite(ina,pot);
}
Serial.println(pot);//Serial ekran da potansiyometre değerini yaz.
}

 • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
 • Bu uygulama da potansiyometre ile fan kontrol edilecek.
 • Potansiyometrenin çevrildiği yöne göre fanın çalışma hızı atacak veya azalacaktır.

Uygulama 2: Ses Sensörü İle LED Yakma

Kullanılacak Malzemeler:

Bağlantı Şeması:

Bağlantılar şekildeki gibi yapılır.

 1. Ses Sensörü’nün VCC pinini Arduino Uno üzerinde 5V, GND pinini Arudino Uno üzerinde GND hattına bağlayın.
 2. Out pinini ise Arduino Uno üzerinde 2 numaralı pine bağlayın.

Kodlar:

Uygulamanın .ino dosyasını (kod dosyasını) buradan indirebilirsiniz.

int ses=2; //sensörün bağlandığı pin
int sesdurum=0;
void setup()
{
pinMode(2,INPUT);//sensöre giriş sinyali gönderilmesi
}
void loop(){
sesdurum=digitalRead(2);//sensörden okunan değerin sesdurum değiş.
//atanması
if(sesdurum == 1)//ses var ise(ses durumu 1 olduysa)
{
digitalWrite(2,HIGH);//sensördeki pini yak
delay(2000);//2 saniye bekle
}
else
{
digitalWrite(2,LOW);//sensördeki pini söndür
delay(2000);//2 saniye bekle
}
}

 • Yukarıdaki bağlantı yapıldığında ve kodlar Arduino Uno’ya yüklendiğinde çalışma tamamlanmış olacaktır.
 • Bu uygulamada ses sensörü herhangi bir ses algıladığında üzerinde bulundurduğu LED’in yandığını göreceksiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz