Arduino Eğitim Kiti – Tüm Yıl İçin Arduino Müfredatı: Ders 4 Değişkenler ve Sabitler için isterseniz sunu şeklinde alt taraftaki kutucuğu büyüterek takip edebilir, isterseniz de tüm sunu sayfalarının makale haline dönüştürülmüş versiyonu takip edebilirsiniz. İçerikler büyük oranda aynıdır. Sınıf ortamında kolaylık olması açısından sunu şeklinde de sunulmuştur.

Ders İçeriği:

Değişkenler ve Sabitler

 

Ders Kazanımları:

 • Değişkenin ne olduğunu tanımlar.
 • Değişken tanımlama kurallarına uygun değişkenler tanımlar.
 • Sabit tanımlama kurallarına uygun sabit tanımlar.
 • Atama operatörlerinin görevlerini bilir.
 • Açıklama satırlarının kullanılabileceği yerlere örnekler verir.

Değişkenler:

 • Şu ana kadar incelediğimiz algoritmalar, akış diyagramları programlama dünyasının vazgeçilmez konularıdır.
 • Fakat bu algoritmalar ve akış diyagramları tek başına elbetteki yeterli değildir.
 • İleri ki aşamalarda yazacağımız kod bloklarını oluştururken yapacağımız mantıksal sıralamalarda algoritmalardan faydalanacağız fakat yazdığımız kod bloklarında kullanacağımız bir diğer önemli bilgi ise değişkenlerdir.
 • Programlama dilleri ile yazacağımız kodlar farklı değişkenler tanımlamaları kullanırlar fakat bu durum değişkenin temelde ne olduğu konusu asla değiştirmez.
 • Değişkenler iç boş bardaklar olarak düşünülebilir.
 • Nasıl boş bir bardağın içerisine çay koyarsanız çay taşır, su koyarsanız su taşır ise değişkenlerde öyledir.
 • İçerisine ne konacağı tamamen size kalmıştır.
 • İçerisi programcının tercihine bağlı olarak farklı şekillerde doldurulur. Bir sayı ile veya bir isim ile ..
 • Temelde program yazarken programcı bellekte belli bir alan ayırır, bu alanı isimlendirir ve alanın içerisine ne koyacaksa bunu belirtir.
 • Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder.
 • Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır.
 • Bu bellek bölgesine okuma ve yazma işlemleri ise değişken ismi üzerinden sağlanır.
 • Genel olarak değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

      <veritipi> <degiskenadi>;

int i;    i adında bellekte bir bölge aç.

i = 5;   “i adının temsil ettiği bellek bölgesine 5 değerini yaz

 • Bir değişkene değer atama işlemi değişken tanımlarken yapılabilir.
 • Bir değişkene değer atama işlemi önceki örnekte olduğu gibi program içinde herhangi bir satırda yapılabilir.
 • Bir veri tipi altında birden fazla isimle farklı değişkenler tanımlanabilir.
 •    Örneğin:

int sayilar,yaslar,grupno;

 

Değişkenleri İsimlendirme Kuralları:

 • Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _ (alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
 • Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI hepsi ayrı değişken olarak algılanır.
 • Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz. Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _ (alt çizgi) karakteri koyarak isimlendiririz.
 • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremez.
 • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimeler de değişken isimleri olarak kullanılmaz.
 • Örneğin: bool, int, setup,void…

Sabitler:

 • Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan değişken tanımlamalardır.
 • Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız.
 •    Kullanımı:

const <veritipi> <degiskenadi> =değer;
const double pi = 3.14;

“pi değişkeninin program boyunca 3,14 olarak kullanılacağı belirtildi.”

 • Sabitler tanımlanırken ilk değer ataması yapılmak zorundadır.
 • Program boyunca sabit değeri değiştirilemez.

Atama Operatörleri:

1) Açıklama Satırları:

 • Bir kodun açıklamasını yazmak istediğimizde “//” işaretini kullanırız. Tek satırlı açıklamalar için kullanılır ve program çalıştığında bu satır çalıştırılmaz.

int led= 5;  // led pini Arduino’nun 5 nolu pinine

 • Paragraf şeklinde yapılacak açıklamalar için “/*” “*/” işaretleri kullanılır.

     /*

    paragraf şeklinde,

    yapılan açıklamalar

   */

 

2) Atama İşlemi:

 • = operatörü: Değişkene değer atama işlemlerinde kullanılır. Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır.

    Örneğin:

int y=5; // 5 değerini y değişkenine atamak için = operatörü 

                //kullanılmıştır.

 • += operatörü: Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değişken  değerini toplayıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

     Örneğin:

x += 5;  // x’ e 5 ekle ve x’e eşitle 2.yol x = x + 5 şeklinde de yazılabilir.

y += 7;   // y’ ye 7 ekle ve y’ ye eşitle 2.yol y = y + 7 şeklinde de

                   //yazılabilir.

Not: Bir bir artırma işlemi için x+=1 (veya x=x+1) yerine x++ işlemi kullanılabilir.

 • -= operatörü:  Eşitliğin sağındaki değeri eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

x -= 5;  // x’ den 5’i çıkar ve x’e eşitle 2.yol x = x – 5 şeklinde de yazılabilir.

Not: Bir bir azaltma işlemi için x-=1 (veya x=x-1) yerine x– işlemi kullanılabilir.

 • *= operatörü:   Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki   değişken değeri çarpılıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

x *= 2;  // x ile 2’i çarp ve x’e eşitle 2.yol x = x * 2 şeklinde de yazılabilir.

 •  /= operatörü: Eşitliğin solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

x /= 2;  //x’i 2’ye böl ve x’e eşitle 2.yol x = x / 2 şeklinde de

                    //yazılabilir.


Değişken Türleri:

 • Açıklama kısmında <veritipi> olarak belirtilen kısım değişkenlerin türleridir.
 • Tanımlanan değişkenlerin türleri belirtilmelidir, sayı, yazı, ondalıklı sayı gibi..
 • Fakat bu türlerin programlama dilinde yazılması gerekir.
 • Aşağıdaki tablolarda bunların karşılıkları verilmiştir.

A) Arduino Programlarken Kullanılabilecek Değişken Türleri:

 

B) Hatalı Değişken Tanımlamaları:

1) Değişkenler Sayı ile Başlamaz:

int 1vize;   -Yanlış Kullanım-

int vize1;   -Doğru Kullanım-

2) Değişken İsimleri Arasında Boşluk Olmaz:

int final notu;    -Yanlış Kullanım-

int final_notu;    -Doğru Kullanım-

int finalNotu;     -Doğru Kullanım-

3) Değişkenlerin İsimlerinde Operatör ve İşaretler Kullanılmaz:

int final#;       -Yanlış Kullanım-

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz