Arkadaşlar merhaba, bu yazımızda Neopixel saat uygulamasından bahsedeceğiz.

Malzemeler

Neopixel RGB Led

Neopixel Led, WS2812, SK6812 ve APA102 isimleri ile de bilinen adreslenebilen ledlerdir. Adreslenebilir ledler mikrokontrolcüler ile kontrol edilebilir. 3 yada 4 girişi bulunan ledler sinyaller ile kontrol edilmektedir. ( GND-BESLEME-SİNYAL-GND). Her bir RGB Led karesi içersinde üç adet renkli led barındırmaktadır.(Kırmızı-yeşil-mavi). Sinyaller ile kontrol ederek istediğiniz parlaklıkta ve renkte ledler elde edebilirsiniz. Neopixel ledler tek başlarına kullanılabildiği gibi, arka arkaya eklenerek de kullanılmaktadır.

Biz projemizde 4 parçadan oluşan Neopixel ledleri birleştirerek bir halka led elde ettik. Birleştirme aşamasında GND-GND, DOUT-DIN, 5V-5V olarak lehimleme işlemi yapılmaktadır. Son birleştirme işleminde DOUT ve DIN birleştirilmemektedir. DIN üzerinden sinyal kablosu, GND üzerinden Toprak kablosu ve 5V üzerinden de besleme kablosu alınmaktadır.

Nodemcu LoLin EP8266

Projemizde ESP8266’yı tercih etmek sebebimiz wifi ‘a bağlanarak NTPserver üzerinden saat verilerini eşitleyerek çekmektir. NTP Server (Network Time Protokol), saat verilerinizin senkronizasyonun da size yardımcı olacaktır. Kod da bulunan linkten size en uygun serverı seçebilirsiniz.

IDE Program Ayarları

 • Dosya > Tercihler > Ek Devre Kartları > “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json” (ESP8266 Kartını kurmanıza yardımcı olacaktır.)
 • Araçlar > Kartlar > NodeMCU 1.0
 • Port > Bağlı olduğunuz portu seçmeyi unutmayın.
 • (Önceki adımları tamamladıktan sonra kütüphanenizi kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Kart ile beraber bazı kütüphaneler kurulu gelebilmektedir.!!)
 • Kurmanız gereken kütüphanelere kütüphane ekle seçeneğinden ulaşabilirsiniz.
  • ESP8266Wifi
  • ESP8266WifiMulti
  • WifiUdp
  • FastLed

Neopixel Saat Uygulaması Kod

 • GND > ESP8266 G Pinine
 • 5V > ESP8266 3V Pinine
 • DIN > ESP8266 D6 Pinine
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <FastLED.h>
#define FASTLED_ESP8266_NODEMCU_PIN_ORDER
#define DEBUG_ON
const char ssid[] = "*"; // İnternet ismi
const char pass[] = "*"; // internet şifresi
unsigned long timeZone = 1.0; // Bu değeri yerel saat diliminize göre değiştirebilirsiniz
const char* NTPServerName = "1.tr.pool.ntp.org"; // Size uygun NTPServer'ı seçebilirsiniz. https://www.pool.ntp.org/en/
unsigned long intervalNTP = 24 * 60 * 60000; // 24 Saatte bir tekrar
// CRGB colorHour = CRGB(255, 0, 0);
CRGB colorHour = CRGB::Red;
CRGB colorMinute = CRGB::Green;
CRGB colorSecond = CRGB::Blue;
CRGB colorHourMinute = CRGB::Yellow;
CRGB colorHourSecond = CRGB::Magenta;
CRGB colorMinuteSecond = CRGB::Cyan;
CRGB colorAll = CRGB::White;
// Saat LED'inin saatler arasında hareket etmesini istiyorsanız bunu doğru olarak ayarlayın (yanlış olarak ayarlanırsa saat LED'i yalnızca her saat hareket eder)
#define USE_LED_MOVE_BETWEEN_HOURS true
// Gündüz/gece cuttoff
#define USE_NIGHTCUTOFF false // Enable/Disable night brightness
#define MORNINGCUTOFF 8 // Gün Doğumu saati 8am
#define NIGHTCUTOFF 20 // Gün batımı saati 10pm
#define NIGHTBRIGHTNESS 20 // Brightness level from 0 (off) to 255 (full brightness)
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
WiFiUDP UDP;
IPAddress timeServerIP;
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte NTPBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
unsigned long prevNTP = 0;
unsigned long lastNTPResponse = millis();
uint32_t timeUNIX = 0;
unsigned long prevActualTime = 0;
#define LEAP_YEAR(Y) ( ((1970+Y)>0) && !((1970+Y)%4) && ( ((1970+Y)%100) || !((1970+Y)%400) ) )
static const uint8_t monthDays[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
#define NUM_LEDS 60 // led sayımız
#define DATA_PIN 6 // sinyal pinimiz
CRGB LEDs[NUM_LEDS];
struct DateTime {
int year;
byte month;
byte day;
byte hour;
byte minute;
byte second;
byte dayofweek;
};
DateTime currentDateTime;
void setup() {
FastLED.delay(3000);
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(LEDs, NUM_LEDS);
Serial.begin(115200);
delay(10);
Serial.println("\r\n");
startWiFi();
startUDP();
if(!WiFi.hostByName(NTPServerName, timeServerIP)) {
Serial.println("DNS lookup failed. Rebooting.");
Serial.flush();
ESP.reset();
}
Serial.print("Time server IP:\t");
Serial.println(timeServerIP);
Serial.println("\r\nSending NTP request …");
sendNTPpacket(timeServerIP);
}
void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis – prevNTP > intervalNTP) { // If a minute has passed since last NTP request
prevNTP = currentMillis;
Serial.println("\r\nSending NTP request …");
sendNTPpacket(timeServerIP); // Send an NTP request
}
uint32_t time = getTime(); // Check if an NTP response has arrived and get the (UNIX) time
if (time) { // If a new timestamp has been received
timeUNIX = time;
Serial.print("NTP response:\t");
Serial.println(timeUNIX);
lastNTPResponse = currentMillis;
} else if ((currentMillis – lastNTPResponse) > 3600000) {
Serial.println("More than 1 hour since last NTP response. Rebooting.");
Serial.flush();
ESP.reset();
}
uint32_t actualTime = timeUNIX + (currentMillis – lastNTPResponse)/1000;
if (actualTime != prevActualTime && timeUNIX != 0) { // If a second has passed since last update
prevActualTime = actualTime;
convertTime(actualTime);
for (int i=0; i<NUM_LEDS; i++)
LEDs[i] = CRGB::Black;
int second = getLEDMinuteOrSecond(currentDateTime.second);
int minute = getLEDMinuteOrSecond(currentDateTime.minute);
int hour = getLEDHour(currentDateTime.hour, currentDateTime.minute);
// Set "Hands"
LEDs[second] = colorSecond;
LEDs[minute] = colorMinute;
LEDs[hour] = colorHour;
// Hour and min are on same spot
if ( hour == minute)
LEDs[hour] = colorHourMinute;
// Hour and sec are on same spot
if ( hour == second)
LEDs[hour] = colorHourSecond;
// Min and sec are on same spot
if ( minute == second)
LEDs[minute] = colorMinuteSecond;
// All are on same spot
if ( minute == second && minute == hour)
LEDs[minute] = colorAll;
if ( night() && USE_NIGHTCUTOFF == true )
FastLED.setBrightness (NIGHTBRIGHTNESS);
FastLED.show();
}
}
byte getLEDHour(byte hours, byte minutes) {
if (hours > 12)
hours = hours – 12;
byte hourLED;
if (hours <= 5)
hourLED = (hours * 5) + 30;
else
hourLED = (hours * 5) – 30;
if (USE_LED_MOVE_BETWEEN_HOURS == true) {
if (minutes >= 12 && minutes < 24) {
hourLED += 1;
} else if (minutes >= 24 && minutes < 36) {
hourLED += 2;
} else if (minutes >= 36 && minutes < 48) {
hourLED += 3;
} else if (minutes >= 48) {
hourLED += 4;
}
}
return hourLED;
}
byte getLEDMinuteOrSecond(byte minuteOrSecond) {
if (minuteOrSecond < 30)
return minuteOrSecond + 30;
else
return minuteOrSecond – 30;
}
void startWiFi() {
wifiMulti.addAP(ssid, pass);
Serial.println("Connecting");
byte i = 0;
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
delay(250);
Serial.print('.');
LEDs[i++] = CRGB::Green;
FastLED.show();
}
Serial.println("\r\n");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print("IP address:\t");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("\r\n");
}
void startUDP() {
Serial.println("Starting UDP");
UDP.begin(123); // 123 Portan UDP mesajlarını dinler
Serial.print("Local port:\t");
Serial.println(UDP.localPort());
Serial.println();
}
uint32_t getTime() {
if (UDP.parsePacket() == 0) { // henüz cevap yoksa
return 0;
}
UDP.read(NTPBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
// Combine the 4 timestamp bytes into one 32-bit number
uint32_t NTPTime = (NTPBuffer[40] << 24) | (NTPBuffer[41] << 16) | (NTPBuffer[42] << 8) | NTPBuffer[43];
// Convert NTP time to a UNIX timestamp:
// Unix time starts on Jan 1 1970. That's 2208988800 seconds in NTP time:
const uint32_t seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
uint32_t UNIXTime = NTPTime – seventyYears;
return UNIXTime;
}
void sendNTPpacket(IPAddress& address) {
memset(NTPBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // set all bytes in the buffer to 0
// Initialize values needed to form NTP request
NTPBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
// send a packet requesting a timestamp:
UDP.beginPacket(address, 123); // NTP requests are to port 123
UDP.write(NTPBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
UDP.endPacket();
}
void convertTime(uint32_t time) {
// Correct time zone
time += (3600 * timeZone);
currentDateTime.second = time % 60;
currentDateTime.minute = time / 60 % 60;
currentDateTime.hour = time / 3600 % 24;
time /= 60; // To minutes
time /= 60; // To hours
time /= 24; // To days
currentDateTime.dayofweek = ((time + 4) % 7) + 1;
int year = 0;
int days = 0;
while ((unsigned)(days += (LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365)) <= time) {
year++;
}
days -= LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365;
time -= days; // To days in this year, starting at 0
days = 0;
byte month = 0;
byte monthLength = 0;
for (month = 0; month < 12; month++) {
if (month == 1) { // February
if (LEAP_YEAR(year)) {
monthLength = 29;
} else {
monthLength = 28;
}
} else {
monthLength = monthDays[month];
}
if (time >= monthLength) {
time -= monthLength;
} else {
break;
}
}
currentDateTime.day = time + 1;
currentDateTime.year = year + 1970;
currentDateTime.month = month + 1;
// Correct European Summer time
if (summerTime()) {
currentDateTime.hour += 1;
}
#ifdef DEBUG_ON
Serial.print(currentDateTime.year);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDateTime.month);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDateTime.day);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDateTime.hour);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDateTime.minute);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDateTime.second);
Serial.print(" day of week: ");
Serial.print(currentDateTime.dayofweek);
Serial.print(" summer time: ");
Serial.print(summerTime());
Serial.print(" night time: ");
Serial.print(night());
Serial.println();
#endif
}
boolean summerTime() {
if (currentDateTime.month < 3 || currentDateTime.month > 10) return false; // No summer time in Jan, Feb, Nov, Dec
if (currentDateTime.month > 3 && currentDateTime.month < 10) return true; // Summer time in Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep
if (currentDateTime.month == 3 && (currentDateTime.hour + 24 * currentDateTime.day) >= (3 + 24 * (31 – (5 * currentDateTime.year / 4 + 4) % 7)) || currentDateTime.month == 10 && (currentDateTime.hour + 24 * currentDateTime.day) < (3 + 24 * (31 – (5 * currentDateTime.year / 4 + 1) % 7)))
return true;
else
return false;
}
boolean night() {
if (currentDateTime.hour >= NIGHTCUTOFF && currentDateTime.hour <= MORNINGCUTOFF)
return true;
}

Robolink Teknoloji Youtube kanalından da proje videomuzu izleyerek de projenizi gerçekleştirebilirsiniz. 🙂 

Neopixel STL dosyası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz