Arkadaşlar merhaba, bu yazımızda arduino ile akıllı ev sistemi nasıl yapılır bunlardan bahseceğiniz Bu proje sayesinde evinizi akıllı hale getirebileceksiniz.

Arduino ile Akıllı Ev Sistemi Projesinin Özellikleri:

 • Yangın Olup Olmadığını LCD’ye Yazdırır.
 • Gaz Kaçağı Olup Olmadığını LCD’ye Yazdırır.
 • Dışarıda Yağmur Yağıp Yağmadığını LCD’ye Yazdırır.
 • Hava Sıcaklığını LCD’ye Yazdırır.
 • Saksılarınızdaki Bitkilerin Nem Oranını LCD’ye Yazdırır Ve Eğer Nemsiz Ve Kuruysa Otomatik Sular.

Malzemeler:

Pin Bağlantıları

 • Yağmur Sensörü: A0
 • Yağmur Ledi: D5
 • Toprak Ve Nem Sensörü Pini: A1
 • Toprak Kırmızı Led: D3
 • Toprak Yeşil Led: D4
 • Toprak Sarı Led: D1
 • Toprak Su Motoru: D6
 • MQ-6 Gaz Sensörü: A2
 • Gaz Sensörü Buzzer: D7
 • Gaz Sensörü Yeşil Led: D9
 • Gaz Sensörü Kırmızı Led: D10
 • LCD Ekran I2C Pinleri:
 • SCL = A5
 • SDA = A4
 • Alev Sensörü: D11
 • Alev Sensörü Yesil Led: D12
 • Alev Sensörü Kırmızı Led: D13
 • Alev Sensörü Buzzer: D8
 • DHT11 Sensörü: D2
 • Boş Pinler;
 • Analog 3 pin ve Dijital 0 Pinleri Boştur
 • Arkadaşlar Alev Sensörünün D0(Dijital 0)pinini Arduinoda Dijital 11 Pine Bağlıyoru
 • Gaz Sensörünün A0(Analog 0)pinini Arduinoda A2 Pinine Bağlıyoruz
 • Toprak Ve Nem Sensörünün A0(Analog 0)pinini Arduinoda A1 Pinine Bağlıyoruz
 • Yağmur Sensörünün A0(Analog 0)pinini Arduinoda A0 Bağlıyoruz
 • DHT11 Sensörünün Sinyal Pinini Arduinoda D2 Pinine Bağlıyoruz
 • LCD Ekranın SCL Pinini Arduinoda A5 Pinine Bağlıyoruz
 • LCD Ekranın SDA Pinini Arduinoda A4 Pinine Bağlıyoruz
 • Bütün GND’ler Ve VCC’ler Ortaktır
 • VCC’ler +5V Bağlanılacak
 • GND’ler GND Pinine Bağlanacak

Devre Şeması ve Kodlar:

Arkadaşlar Devre Şemasını Proteus Ve Fritzing Olarak Paylaşıyorum Proteusta Paylaştığım Devre ile Baskı Devre Çıktısı Alıp Kalıcı Bir Şekilde Kullanabilirsiniz

Proteus Baskı Şeması;

Fritzing Şeması;

/*
* Bu Projeyi Geliştirebilirsiniz
* Yapımcı Bunyamin Oksuz
* Kodu Çalıp Kendiniz Yapmışsınız Gibi Paylaşmayınız
* Github Sayfasında Hangi Pinin Hangi Sensöre Veya Lede Bağlı Olduğu Yazıyor.
* Kullanan arkadaşlara Teşekkürler.
*/
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include "DHT.h" // DHT 11 kütüphanesi
#define DHTPIN 2 //DHT Pini
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11 Tanımı
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Pinleri Tanımlıyoruz
int yagmurPin = A0;
int yagmurledPin = 5;
int nemdeger = 0;
// şuanda boşta olan pin sayısı Dijital: D0 Analog: A3
//Toprak Ve Nem
int Tkirmiziled = 11;
int Tyesilled = 7;
int Tsariled = 1;
// Alev Ve Gaz Sensorlerinin Pinler
int Gkirmiziled1 = 10;
int Gyesilled1 = 9;
int Gbuzzer1 = 4; 
int gazpin = A2;
int Akirmiziled2 = 13;
int Ayesilled2 = 12;
int Abuzzer2 = 8;
int alevpin = 3;
//toprak ve nem sensor
int topsensor = A1;
const int sumotor = 6;
// sensör esik değerleri
int gazsensoresigi = 400;
int yagmurdegeri;
int yagmurEsikdegeri = 800; 
void setup() {
lcd.begin();
// yagmur 
pinMode(yagmurPin, INPUT); // Pin Çıkışları Ve Girişleri
pinMode(yagmurledPin, OUTPUT);
//Toprak Ve Nem
pinMode(topsensor, INPUT);
pinMode(Tkirmiziled, OUTPUT);
pinMode(Tyesilled, OUTPUT);
pinMode(Tsariled, OUTPUT);
pinMode(Tkirmiziled, OUTPUT);
// alev ve gaz 
pinMode(Gkirmiziled1, OUTPUT); 
pinMode(Akirmiziled2, OUTPUT);
pinMode(Gyesilled1, OUTPUT);
pinMode(Ayesilled2, OUTPUT);
pinMode(Gbuzzer1, OUTPUT);
pinMode(Abuzzer2, OUTPUT);
pinMode(gazpin, INPUT);
pinMode(alevpin, INPUT); 
Serial.begin(9600); 
Serial.println("Akıllı Ev Sistemi"); // Seri Port Ekranına Yazılacak Başlıklar
lcd.clear();   
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Akilli Ev");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Sistemi");
delay(2000); 
// dht 11 
Serial.println(F("DHT Sensör Testi")); // Sensör Testi
Serial.println("-------------------------");
Serial.println("");
dht.begin();
}
void loop() {
lcd.clear();
// DHT 11 Kısmı Ve Hava Durumu Kısmı
// DHT11 İçin Ondalıklı Değişken Belirleyip Sıcaklığı Ve Nemi Okuyoruz 
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float f = dht.readTemperature(true);
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { // Eger Dht 11 İçin belirlediğimiz değişkenlerden 1 tanesi okumuyorsa
Serial.println(F("---------------------"));
Serial.println(F("DHT SENSORU CALISMIYOR")); // Seri Ekrana DHT SENSORU ÇALIŞMIYOR Yazdırsın
Serial.println(F("---------------------\n"));
lcd.clear();   
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("DHT SENSORU");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("CALISMIYOR!!!");
delay(3000); 
return;
}
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
// DHT 11 Seri Ekrana Yazdırılıcak Kısım
Serial.print("---------------------");
Serial.print("\nHava Durumu; ");
Serial.print(F("\nNem: %"));
Serial.print(h);
Serial.print(F("\nSıcaklık: "));
Serial.print(t);
Serial.print(F("C "));
Serial.print(f);
Serial.print(F("F \nOrtalama Sıcaklık: ")); 
Serial.print(hic);
Serial.print(F("C "));
Serial.print(hif);
Serial.println(F("F"));
Serial.print("---------------------\n");
delay(1000);
//DHT11 Verilerini LCD ekrana Yansıtıyoruz
lcd.clear();   
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Sicaklik:"); 
lcd.print(t);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Nem:%");
lcd.print(h);
delay(7000); 
//Yağmur Sensörünün Olduğu Kısım
yagmurdegeri = analogRead(yagmurPin);
if(yagmurdegeri > 980){
Serial.print("---------------------");
Serial.print("\n");
Serial.println("Hava Durumu: ");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Hava Durumu:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Gunesli");
delay(3000);
}
if(yagmurdegeri > 700 && yagmurdegeri <= 979){
Serial.print("\n---------------------"); 
Serial.print("\n");
Serial.println("Hava Durumu: Hafif Sağanak Yağmur");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Hava Durumu: Hafif ");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Hafif Saganak");
delay(3000); 
}
if(yagmurdegeri > 351 && yagmurdegeri <= 699){
Serial.print("\n---------------------"); 
Serial.print("\n");
Serial.println("Hava Durumu: Sağanak Yağmur");
delay(500);
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Hava Durumu:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Saganak Yagmur");
delay(3000); }
if(yagmurdegeri > 151 && yagmurdegeri <= 350){
Serial.print("\n---------------------"); 
Serial.print("\n");
Serial.println("Hava Durumu: Şiddetli Sağanak");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Hava Durumu:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Siddetli Saganak");
delay(3000);}
if(150 > yagmurdegeri){
Serial.print("\n---------------------"); 
Serial.print("\n");
Serial.println("Hava Durumu: Gök Gürültülü Fırtınalı ");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Hava Durumu: Gok");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Gurultulu Firtinali");
delay(3000); }
if(yagmurdegeri < yagmurEsikdegeri) //Yagmur Değeri yağmur Eşik Değerinden Küçükse Led'i Yakıcak 
{
digitalWrite(yagmurledPin, HIGH);
}
else // Eger Yagmur Degeri Büyükse Led Sönücek
{
digitalWrite(yagmurledPin, LOW);
}
delay(2000); 
nemdeger = analogRead(A1); // Burası Toprak Ve Nem Sensörünün Olduğu Kısım
if(nemdeger > 901){ 
Serial.print("\n---------------------");
Serial.print("\n");
Serial.println("Durum: Toprak Kuru");
digitalWrite(Tkirmiziled,HIGH);
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Durum:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Toprak Kuru");
delay(2000);
// Toprak Kuru ise Su pompası Çalışacak Ve LCD Ekrana Yazdırılacak
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Su Motoru Acildi");
digitalWrite(sumotor, HIGH);
delay(3000);
//Su Motorunun Kapandığını Yazdırdık Ve Su Motorunu Kapattık
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Su Motoru Kapandi");
delay(500);
digitalWrite(sumotor, LOW);
delay(500);
} 
if(nemdeger > 251 && nemdeger <= 900){
Serial.print("\n---------------------");
Serial.print("\n");
Serial.println("Durum: Toprak Nemli");
digitalWrite(Tyesilled, HIGH);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Durum:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Toprak Nemli");
delay(3000);}
if(250 > nemdeger){
Serial.print("\n---------------------");
Serial.print("\n");
Serial.println("Durum: Toprak Yas");
digitalWrite(Tsariled, HIGH);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Durum:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Toprak Yas"); 
delay(3000);}
// Alev Ve Gaz Sensor
int gazsensor = analogRead(gazpin);
int alevsensor = digitalRead(alevpin);
Serial.println("-------------------------");
Serial.print("Gaz sensör degeri: ");
Serial.println(gazsensor);
Serial.print("alev sensör değeri: ");
Serial.println(alevsensor);
delay(1000);
if (gazsensor > gazsensoresigi && alevsensor==LOW){
Serial.print("---------------------\n");
Serial.print("Yangın: Yangın Var");
Serial.print("\nGaz: Gaz Kaçağı Var");
digitalWrite(Gkirmiziled1, HIGH);
digitalWrite(Akirmiziled2, HIGH);
digitalWrite(Gbuzzer1, HIGH);
digitalWrite(Abuzzer2, HIGH);
digitalWrite(Ayesilled2, LOW);
digitalWrite(Gyesilled1, LOW);
lcd.clear(); 
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Gaz Kacagi Var!!");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Yangin Var!!");
delay(5000); 
}
else if (gazsensor > gazsensoresigi)
{
Serial.print("---------------------\n");
Serial.print("Gaz: Gaz Kacağı Var");
digitalWrite(Gkirmiziled1, HIGH);
digitalWrite(Akirmiziled2, LOW);
digitalWrite(Gbuzzer1, HIGH);
digitalWrite(Abuzzer2, LOW);
digitalWrite(Ayesilled2, LOW);
lcd.clear(); 
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Durum:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Gaz Kacagi Var!!!");
delay(5000); 
}
else if (alevsensor==LOW){ // yangın VAR
Serial.print("---------------------\n");
Serial.println("Yangın Var\n");
digitalWrite(Akirmiziled2, HIGH);
digitalWrite(Gkirmiziled1, LOW);
digitalWrite(Gbuzzer1, LOW);
digitalWrite(Abuzzer2, HIGH); 
digitalWrite(Ayesilled2, LOW);
digitalWrite(Gyesilled1, LOW);
lcd.clear(); 
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Durum:");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Yangin Var!!!");
delay(5000); 
}
else
{
Serial.print("---------------------\n");
Serial.print("Gaz: Gaz Kaçağı Yok\n");
Serial.print("Yangın Yok");;
digitalWrite(Gkirmiziled1, LOW);
digitalWrite(Akirmiziled2, LOW);
digitalWrite(Gbuzzer1, LOW);
digitalWrite(Abuzzer2, LOW);
digitalWrite(Gyesilled1, HIGH);  
digitalWrite(Ayesilled2, HIGH);
lcd.clear(); 
lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Gaz Kacagi Yok");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("Yangin Yok");
delay(3000); 
}
}

Arkadaşlar Proteus Ve Fritzing Dosyaları;

https://drive.google.com/file/d/1dQP7hGZxF8Q7cr5iUDBAAH933rRZLJLh/view?usp=sharing

Projemizin sonuna geldik. Bu proje hakkında herhangi bir sorunuz olursa bu gönderiye yorum olarak yazabilir veya mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.

https://github.com/Bunyaminoksuz

https://www.youtube.com/bunyaminoksuz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz